Ore Mortar.  2022. Øverhagan bo og velferdssenter, Røros.